Pikniki dla dzieci z Rodzin Zastępczych

Ekipa Polska 2050 z województwa łódzkiego zorganizowała dwa pikniki dla dzieci z pieczy zastępczej w powiecie piotrkowskim.

Pierwszy piknik, zorganizowany został w dniu 28.03.2022 r. Po wzięciu udziału przez dzieci i rodziców w przygotowanych aktywnościach, uczestnicy mogli wylosować nagrody dzięki środkom pozyskanym z mini grantu. Drugi piknik odbył się dnia 30.03.2022 r. w którym udział wzięły dzieci z rodzin zastępczych i dzieci z Ukrainy. Tego dnia były przygotowane także punkty aktywności oraz fotobudka, malowanie twarzy, wata cukrowa, animacje z balonami i poczęstunek.