Mikołajki dla dzieci z Rodzin Zastępczych

Ekipa Polska 2050 z województwa łódzkiego zorganizuje akcję Mikołajkową dla dzieci z pieczy zastępczej w powiecie piotrkowskim (ok. 20-30 dzieciaków). Podczas kilkugodzinnego spotkania odbędzie się wręczenie upominków przez Świętego Mikołaja, oraz sesja zdjęciowa. Dzieci wraz z wolontariuszami wykonają kartki świąteczne i udekorują pierniki. Dla uczestników przygotowany zostanie poczęstunek. Przebieg wydarzenia dostosowany zostanie do aktualnie obowiązujących obostrzeń sanitarnych.