Dokarm dzióbek

Projekt polega na zakupie karmników, oraz ziarna dla ptaków (lub materiałów, z których wolontariusze wykonają karmniki). Przeprowadzimy akcję informacyjną, mającą na celu dotarcie do osób zainteresowanych umieszczeniem zaopatrzonych karmników na swoich posesjach.