Zrozumieć Seniora

Chcemy przeprowadzić cykl spotkań z młodymi ludźmi w formie pogadanek i paneli edukacyjnych na temat życia i funkcjonowania seniorów w społeczeństwie (zwłaszcza z ograniczeniami ruchowymi). Zaprosimy do udziału geriatrów, opiekunów społecznych, seniorów, wypożyczymy specjalne kombinezony geriatryczne, aby przybliżyć młodym ludziom sposób funkcjonowania osób w podeszłym wieku. Zaprosimy młodzieży do udziału w konkursie tematycznym z nagrodami. W planach mamy zaproszenie Lidera Klubów Seniora Polska 2050 do udziału w pierwszym z panelu.