Promowanie pieczy zastępczej lokalnie

W związku z problemem braku rodzin zastępczych w powiecie krapkowickim mamy pomysł na promocję tego tematu. Współpracując z ogólnopolską grupą Ruchu 2050 zajmującą się promowaniem pieczy zastępczej, oraz samorządem lokalnym, przeprowadzimy lokalną akcję zachęcającą do zostania rodzicem zastępczym.

Grant zostanie wykorzystany na wydruk materiałów informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych, ogłoszenie w lokalnej prasie, zorganizowanie spotkania dla osób zainteresowanych.