Człowieczeństwo mimo bezdomności

Projekt polega na zakupie środków higienicznych (tampony, podpaski, wkładki) dla kobiet będących w kryzysie bezdomności i głębokim ubóstwie. Chcemy zabezpieczyć te osoby i tym samym wpłynąć na mniejsze poczucie wstydu związanego z ich bezdomnością czy ubóstwem. Po otrzymaniu grantu chcemy wejść w kontakt z potencjalnymi przyszłymi sponsorami, którzy widząc nasz wkład własny, chętniej dorzucą się do projektu.