Zielony rower

Celem projektu jest zorganizowanie cyklu spotkań tematycznych mieszkańców Hajnówki i organizacji proekologicznych. „Odczarowanie” negatywnych skojarzeń, tak aby było jasne, że organizacje te działają również na rzecz lokalnej wspólnoty.
W czasie spotkań chcielibyśmy zaprezentować poglądy: władz lokalnych, przedstawicieli Białowieskiego Parku Narodowego (BPN), przedstawicieli Lasów Państwowych, oraz organizacji ekologicznych. Naszym celem jest popularyzacja idei poszerzania BPN oraz jej akceptacja wśród mieszkańców.

Drugim celem projektu jest audyt stanu ścieżek rowerowych, zwłaszcza ich dostępności dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Obecnie trwają prace nad budową trasy rowerowej Hajnówka – Białowieża. Wśród mieszkańców inicjatywa ta jest bardzo popularna. Zorganizujemy jedną wycieczkę do lasu osób niepełnosprawnych, wnioski z wycieczki będą przedmiotem jednej z debat.