Szkolenie wolontariuszy Polska 2050

Organizacja szkolenia i warsztatów wolontariackich dla sympatyków, członków i wolontariuszy Stowarzyszenia Polska 2050 i innych chętnych osób z Suwałk i powiatu suwalskiego niezaangażowanych jeszcze w taką formę działań. 

Tematyka szkolenia: czym jest wolontariat, rodzaje aktywności wolontariackich, praca wolontariusza w lokalnych organizacjach, specyfika wolontariatu długoterminowego, gdzie szukać wolontariatu, co łączy ludzi zaangażowanych w wolontariat, dlaczego warto rozpocząć przygodę z wolontariatem, prawa i obowiązki wolontariusza, współpraca wolontariusz – korzystający.

Zakończeniem szkolenia było ogłoszenie Kontraktu Obywatelskiego – zobowiązania do cyklicznego sprzątania brzegów Czarnej Hańczy na terenie Suwałk.