Planszówki obywatelskie

Projekt dotyczył zakupu planszowych gier edukacyjnych o tematyce obywatelskiej, ochrony środowiska i innych tematów z DNA Ruchu Polska 2050. Gry były wykorzystywane  w czasie spotkań wolontariuszy Stowarzyszenia, podczas organizowanych letnich wydarzeń, w trakcie odwiedzin rodzin w pieczy zastępczej.