Planszówki obywatelskie

Projekt dotyczy zakupu planszowych gier edukacyjnych o tematyce obywatelskiej, ochrony środowiska i innych tematów z DNA Ruchu Polska 2050. Gry te będą wykorzystywane  w czasie spotkań wolontariuszy Stowarzyszenia, podczas organizowanych letnich wydarzeń, w trakcie odwiedzin rodzin w pieczy zastępczej.