Integracja kulturowa – cykl spotkań plenerowych

 W ramach projektu odbędzie się cykl paneli dyskusyjnych z przedstawicielami mniejszości etnicznych mieszkających w Łodzi i okolicach. Naszymi gości będą:

  • Hovhannes Yazichyan – ormianin, weteran wojny armeńsko-azerskiej o Górski Karabach oraz wielokrotny Mistrz Świata w sportach siłowych, od ponad 20 lat mieszkający w Pabianicach;
  • Dawid Szychowski – Rabin Łodzi, zajmujący się edukacją z zakresu religii, kultury i historii żydowskiej oraz działalnością wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
  • członkowie Stowarzyszenia Białoruski Dom w Łodzi, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami związanymi z emigracją do Polski w związku z sytuacją polityczną na Białorusi. 

Tematem spotkań będzie poznanie różnic kulturowych, z którymi mierzą się imigranci decydujący się na pozostanie w Polsce. Goście, oraz uczestnicy paneli, zastanowią się wspólnie nad tym, jak pokonywać wyzwania wiążące się z integracją w nowym społeczeństwie oraz poznają historię danej grupy.