“Zmierz się z cukrzycą”- sztafeta po zdrowie

Akcja odbywać się będzie w dniach 26 – 27 czerwca podczas obchodów „Światowego Dnia Walki z Cukrzycą” w ogólnodostępnych punktach na świeżym powietrzu (Śmigiel i Kościan, woj. wielkopolskie). Jej celem jest profilaktyka przeciwcukrzycowa oraz zwrócenie uwagi na konieczność poddawania się badaniom kontrolnym. Każdy uczestnik sztafety będzie mógł poddać się bezpłatnemu badaniu poziomu glikemii. Badania przeprowadzi pielęgniarka – wolontariuszka Stowarzyszenia Polska 2050. Fundusze z Minigrantu zostaną przeznaczone na zakup materiałów do przeprowadzenia badań (m.in. paski do glukomentru, jednorazowe nakłuwacze, gaziki do odkażania).