Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci

Zorganizowaliśmy zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci z terenów wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim. Zajęcia były prowadzone przez Trenera TUS przy wsparciu wolontariuszy Stowarzyszenia Polska 2050. Fundusze z Minigrantu posłużyły na zakup materiałów do treningu.