“Spoko – to tylko emocje!”

Celem projektu była realizacja serii czterech warsztatów dotyczących zarządzania emocjami wśród młodzieży w wieku od 13-15 lat. Warsztaty przeprowadzone zostały w lipcu 2021 roku w Krakowie (woj. małopolskie). Przy projekcie działały trzy zespoły: merytoryczny, organizacyjny i porządkowy.