Propagowanie idei zero waste

Celem projektu jest propagowaniu idei zero i less waste w województwie lubuskim. Zachęcenie do ograniczenia ilości produkowanych odpadów, niewyrzucania rzeczy, które można poddać recyklingowi, a także do korzystania z przedmiotów wielokrotnego użytku. Za fundusze z Minigrantu zostały wyprodukowane ulotki informacyjne, a także uszyte wielorazowe torby na zakupy i woreczki na warzywa.