Eko-serce

Z uzyskanego grantu zostanie zakupiony materiał na samodzielne wykonanie metalowego serca na plastikowe nakrętki. Serce zostanie postawione w miejscowości Czaple w woj. dolnośląskiem. Zebrane nakrętki zostaną poddane procesowi recyklingu, a docelowo uzyskane fundusze posłużą wsparciu osoby niepełnosprawnej.