Edukacja obywatelska mieszkańców Wałbrzycha

Projekt powstał po przeprowadzeniu sondy ulicznej, która wykazała, że mieszkańcy Wałbrzycha (woj. dolnośląskie) nie mają wiedzy na temat funkcji i możliwości działania Rad Wspólnot Samorządowych. Celem projektu jest edukacja obywatelska, która wpłynie na pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców Wałbrzycha. W ramach akcji przygotowane zostaną materiały informacyjne dotyczące Rad Wspólnot Samorządowych w Wałbrzychu – będą to plakaty, ulotki, oraz treści dostępne na stronie internetowej. Przeprowadzone zostaną debaty, podnoszące świadomość społeczną, a osoby zainteresowane kandydowaniem będą mogły wziąć udział w dedykowanych szkoleniach