Czyste lasy Szczecina

Akcja przeprowadzana cyklicznie w ramach funkcjonującego już kontraktu obywatelskiego „Czyste Lasy Szczecina”. Beneficjentami są wszyscy mieszkańcy Szczecina, a pośrednio również zamieszkujące szczecińskie lasy zwierzęta. W ramach przedsięwzięcia wolontariusze raz w miesiącu przeprowadzają akcję sprzątania lasów. Fundusze z grantu pozwoliły na zakup worków, rękawic, kamizelek odblaskowych. Celem projektu jest edukacja i mobilizacja społeczności lokalnej oraz nagłośnienie problemu wśród mieszkańców miasta.