To wsparcie finansowe inicjatyw tworzonych przez wolontariuszy i członków Stowarzyszenia, których odbiorcami mogą być wszyscy mieszkańcy Polski. Fundusz jest dla osób, którzy chcą zrobić coś na rzecz innych, zmienić kawałek naszego kraju, choć o centymetr. 

Dla kogo?

Do zgłaszania swoich pomysłów zapraszamy wszystkich wolontariuszy i członków naszego Stowarzyszenia Polska 2050, którzy chcą realizować oddolne akcje i działania. Inicjatywy doceniane będą przede wszystkim za wykorzystanie potencjału wolontariackiego, są zgodne z celami statutowymi – są nastawione na wsparcie innych.

Na czym to polega?

Członek Stowarzyszenia Polska 2050 składa wniosek w imieniu grupy wolontariuszy i członków, o dofinansowanie projektu do kwoty 500 zł. Środki te mają posłużyć do zakupu materiałów, rzeczy niezbędnych do realizacji działania. Komisja Konkursowa MiniGrantów wybiera 50 projektów w edycji wiosennej, oraz 50 projektów w edycji jesiennej, które otrzymują kwotę do 500 zł. Po zrealizowaniu projektu rozliczają inicjatywę.

NABÓR ZAMKNIĘTY - DZIĘKUJEMY ZA WASZE ZGŁOSZENIA!

REALIZOWANE PROJEKTY:

#ZaufajRozmowie

Promowanie rozmowy jako formy radzenia sobie z problemami wśród młodych ludzi w woj. świętokrzyskim.

ZAKOŃCZONE PROJEKTY:

Poidła dla zapylaczy

Warsztaty ceramiczne dla dzieci podczas ferii zimowych w Rzeszowie, aktywizacja seniorów, działanie proekologiczne

OgrzewaMy

Wsparcie osób w kryzysie bezdomności w Krakowie

Kocie zimowisko

Budowa schronień na zimę dla wolno żyjących kotów w woj. małopolskim

Beczka

Mobilne stanowiska do wspólnych rozmów.

Zielony rower

Organizacja debat mieszkańców Hajnówki (woj. podlaskie) i organizacji proekologicznych, audyt ścieżek rowerowych.

Zgoda buduje

Spacery połączone z promocją Stowarzyszenia i zgody społecznej.

Plenerówki – debatówki

Integracja członków, wolontariuszy Ruchu Polska 2050 z powiatu olsztyńskiego i zaproszonych gości, oraz pozyskanie nowych sympatyków.

Nasza pamięć

Umieszczenie tablicy pamiątkowej, oraz organizowanie cyklicznych spacerów szlakiem miejsc i ludzi zaangażowanych w działalność społeczną i obywatelską w Krakowie.

Malujemy Nadzieję

Spotkanie integracyjne z Seniorami i debata o nadziei w woj. warmińsko – mazurskim.

Chili-Hamaki

Hamaki – miejsce relaksu i informacji nt. praw człowieka w Warszawie.

Bądź widoczny po zmroku

Tworzenie prawidłowych nawyków dotyczących bezpieczeństwa – rozdawanie opasek odblaskowych i edukacja podczas rajdu rowerowego.

Moja mała ojczyzna

Spotkania z lokalnymi aktywistami, społecznościami. Celem jest promocja lokalnych zwyczajów, obiektów historycznych i atrakcyjnych miejsc w powiatach.

Domy dla nietoperzy

Zakupienie i rozmieszczenie domków dla nietoperzy w miejscach przeznaczonych do rekreacji, a narażonych na duże ilości komarów.

© 2021, Stowarzyszenie Polska 2050, kontakt: [email protected]